.: گل عشق ما مهراد تا این لحظه ، 5 سال و 4 ماه و 8 روز سن دارد :.
.: پیوند عاشقانه ما تا این لحظه ، 10 سال و 2 ماه سن دارد :.
.: میوه زندگی ما مهرا تا این لحظه ، 7 ماه و 25 روز سن دارد :.