.: گل عشق ما مهراد تا این لحظه ، 5 سال و 2 ماه و 8 روز سن دارد :.
.: پیوند عاشقانه ما ، 10 سالگیت مبارک :.
.: میوه زندگی ما مهرا تا این لحظه ، 5 ماه و 25 روز سن دارد :.